Njemačka se smatra jednom od vodećih zemalja svijeta po proizvodnji električne energije u vjetroelektranama. Ipak, čini se kako se razvoj primjene vjetroenergije u Njemačkoj u posljednje vrijeme usporio. 

Naime, prema podacima iz proljeća ove godine, najveći broj njemačkih saveznih pokrajina u zaostatku je za planovima Savezne vlade za povećanje broja vjetroelektrana. Taj problem osobito danas dolazi do izražaja, u vrijeme kada se cijela Europa, a posebice Njemačka pokušavaju osloboditi ovisnosti o energiji i energentima iz Rusije. 

Više o tome moguće je pročitati u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.