Zbog velikog broja zaprimljenih prijava na Javni poziv fizičkim osobama građanima za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj koji je objavljen 31. studenog, ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru tog poziva dosegnuo razinu višu od ukupnog raspoloživog iznosa financijskih sredstava. Fond ovim pozivom raspodjeljuje 12 milijuna kuna za kotlove na biomasu i dizalice topline. Kako je utvrđeno da određeni broj zaprimljenih zahtjeva sadrži nepotpunu dokumentaciju, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 5. prosinca do daljnjega neće zaprimati i obrađivati nove zahtjeve i dopune zahtjeva za sufinanciranje. S druge strane, sva do sada predana dokumentacija smatrat će se dostavljenom unutar roka za zaprimanje dokumentacije. Ako se pak utvrdi da su iskorištena sva sredstva predviđena spomenutim Javnim pozivom, donijet će se Odluka o zatvaranju javnog poziva, a ako ne nastupi završetak kalendarske godine, nakon utvrđivanja iskorištenja sredstava, ponovno će pokrenuti postupak zaprimanja zahtjeva, objavio je FZOEU. Ovisno o području gdje se kuća nalazi, moguće je dobiti poticaje u rasponu od 40% do 80%, odnosno maksimalno do 35.000 kuna s PDV-om za ugradnju sustava na biomasu ili do 45.000 kuna s PDV-om za sustave s dizalicom topline.