Dugočekivani net-metering u Litvi nasukao se na samom početku. Naime, naknada operatoru mreže od 0,031 eura po kWh jednostavno je prevelika pa kupcima-proizvođačima net-metering uopće nije isplativ. "Lobirali smo da ta naknada bude 0,015 eura po kWh no regulator, Nacionalna komisija za energetsku kontrolu i cijene, su tu nakandu udvostručila. Instalirati fotonaponske panele više jednostavno nema smisla", kazao je za Renewable energy world  Vitas Maciulis predsjednik litvanskog Udruženja za sunčanu energiju. Inicijalni prijedlog operatora distributivnog sustava išao je čak prema 0,040 eura po kWh. Po Maciulisu davanje od 0,031 eura po kWh pomiče isplativost ugradnje FN panela na rok do 16 godina, a s davanjem od 0,015 eura po kWh bilo bi to 10 do 12 godina.