Japanski proizvođač automobila Nissan pokrenuo je Velikoj Britaniji program Nissan Energy Solar koji kombinira kućne sunčane elektrane sa sustavom za pohranu energije. Sustav je izveden tako da vlasnicima kuća omogućava niže račune za električnu energiju i veću neovisnost u odnosu na javnu elektroenergetsku mrežu. Osim fotonaponskih modula uključuje i kućni sustav za upravljanje energijom s baterijama, što omogućava vlasnicima da kontroliraju kada i kako žele koristiti energiju koju proizvode i da pohranjuju viškove proizvedene energije. Taj sustav Nissan namjerava nuditi i u drugim europskim zemljama, javlja američki portal 'Green Car Congress'.