Nizozemska planira izgraditi dodatnih 10,7 GW vjetroelektrana na moru do 2030. kako bi ispunila trenutni cilj EU-a smanjenja emisija CO2 za 55% do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. godine. Nizozemsko ministarstvo infrastrukture i upravljanja vodama sada je izdalo Dodatni nacrt programa za Sjeverno more 2022. – 2027. kojim se povećava cilj zemlje za vjetroelektrane na moru sa sadašnjih 11,5 GW na 22,2 GW operativnih kapaciteta vjetra na moru do 2030. godine. 

Dodatni nacrt tzv. Programa za Sjeverno more 2022. – 2027. određuje zone vjetroelektrana u Sjevernom moru u kontekstu trenutačnih klimatskih ciljeva za 2030. i ambicije EU-a da ih pooštri, s ciljem smanjenja emisija CO2 na 55% razine iz 1990. 2030. Trenutni nizozemski cilj smanjenja CO2 je 49% do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990. godine, objavio je Offshorewind.biz.