U prvoj polovini godine Njemačka je trećinu električne energije proizvela iz obnovljivih izvora. Preciznije, 35% električne energije došlo je iz hidroelektrana, vjetroelektrana, fotonapona i drugih OIE, što je porast od 6% u odnosu na isti period 2016., objavila je tamošnja interesna asocijacija za obnovljivce. Na posebno vjetrovite i/ili sunčane dane zemlja čak 85% svojih potreba uspijeva zadovoljiti iz obnovljivaca. Nacionalni cilj je 80% potrošnje pokriti obnovljivim izvorima do 2050. To podrazumijeva i smanjivanje emisije stakleničkih plinova za 40% 2020. u odnosu na 1990., odnosno smanjivanje za 95% do 2050., objavio je EMP.