Već je odavno poznato da je vodik gorivo budućnosti i to ne samo za proizvodnju električne energije, već i u prometu i to sve više korištenjem gorivnih članaka. Energetske tehnike za iskorištavanje vodika neutralne s obzirom na emisije ugljičnog dioksida i kao takve prihvatljive okolišu.

Kako unatoč mnogim zanimljivim projektima i istraživanjima iz područja vodikove energetike koji se ostvaruju na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu i Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu nije bilo većeg strukovnog okupljanja iz tog područja, logičnim se čini osnivanje stručne udruge. U skladu s time je i osnovana Hrvatska udruga za razvoj i primjenu vodikovih gorivnih članaka. Ciljevi Udruge su podudarni s trendovima razvoja vodikovih energetskih tehnika koje podupiru niskougljičnu energetiku i čisti promet uz primjenu vodikovih gorivnih članaka, a pravci njezinog djelovanja su:
• primjena znanstvenih rezultata u korištenju vodikovih gorivnih članaka u Hrvatskoj
• primjena vodika u industriji osobnih vozila, teretnih vozila i autobusa 
• primjena vodika u industriji specijalnih vozila, rudarstvu, šumarstvu, željeznici i brodarstvu
• promocija tehnologija proizvodnje i pridobivanja, skladištenja i distribucije vodika
• proizvodnja električne i toplinske energije smjesom vodika, odnosno plina i zatvoreni distribucijski sustavi na vodikove gorivne članke.

U svakom slučaju, želja Udruge je povezivanje znanja, znanosti, tehnologije i primjene u raznim područjima i postati stožerna organizacija u Hrvatskoj za pitanja primjene vodikovih gorivnih članaka. Udruga okuplja znanstvenike i stručnjake s FESB-a, FSB-a, ali i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Instituta Ruđer Bošković te poduzetnike i gospodarstvenike koji već razvijaju vozila i radne strojeve na pogon vodikom u Hrvatskoj. Uostalom, Švicarska gradi 320 crpki za vodik i u naredne dvije godine pušta u promet 1600 vodikovih teretnih vozila i 800 vodikovih autobusa za javni promet, dok se mnoge zemlje Europske unije okreću vodiku kao gorivu budućnosti.

Sjedište nove Udruge je u Zagrebu, a predsjednik je Ivica Jakić, poznati konzultant iz područja energetike.