Nakon gotovo pet godina doneseni su novi Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 88/2012) i Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/2012).
Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije donijelo je Ministarstvo gospodarstva na osnovi članka 8. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (NN 177/2004, 76/2007, 152/2008, 14/2011 i 59/2012) i njime se propisuju uvjeti za stjecanje i gubitak statusa povlaštenog proizvođača električne energije, njegova prava i obveze te nadzor nad njegovim radom. Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 8.8.2012. godine i tada prestaje važiti Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 67/2007 i 35/2011).
Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije također je donio MINGO i to na temelju čl. 14, st. 2. Zakona o energiji ( , 177/2004, 76/2007 i 152/2008 i 127/2010). Njime se utvrđuju postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneracijska postrojenja koja se koriste za proizvodnju energije, propisuju uvjeti i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora i kogeneracijskih postrojenja te uređuju druga pitanja od značaja za korištenje obnovljivih izvora i kogeneracije, a također propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača. Zanimljivo je pri tome da novi Pravilnik uređuje i ulogu novoosnovanog Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije u području obnovljivih izvora i kogeneracije. Pravilnik isto tako stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', tj. 8.8.2012. godine i tada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 67/2007).