Tko računa da će ove zime skoknuti do svoje šume i posjeći koje stablo za ogrjev, mora znati da krši zakon. Slobodna Dalmacija piše da novi Zakon o šumama zahtijeva od privatnih vlasnika šuma da izvade dozvolu za sječu. S dokumentima koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci te kopijom katastarskog plana treba otići u lokalnu šumariju gdje se ispunjava potvrda koja se ovjerava kod javnog bilježnika. Ako je riječ o sječi u šumi u vlasništvu više osoba, uz zahtjev je nužna ovjerena izjava svih ostalih šumoposjednika da su suglasni sa sječom. Označavanje stabla za sječu kao i u starom zakonu vrši stručna osoba iz Hrvatskih šuma. Za odvoz drva iz šume potreban je dokument koji se naziva izvoznica i koji vrijedi 24 sata. Dan prije transporta drva iz šume vlasnik se mora dogovoriti sa šumarskim tehničarem i u roku od jednog dana izvući posječeno stablo. Ako se zakon ne ispoštuje moguća je kazna do 10.000 kuna za neovlaštenu sječu biomase.