Zahvaljujući specijalnom postupku se bioplin koji nastaje od kuhinjskog otpada u bečkom postrojenju u Simmeringu pretvara u biometan. Dobiveni metan takve je kakvoće da se direktno šalje dalje u bečku plinsku mrežu te opskrbljuje 900 bečkih domaćinstava s energijom potrebnom za kuhanje i grijanje. Novo postrojenje pretvara čak 22.000 t kuhinjskog otpada iz velikih kuhinja, ali i gradskih kontejnera za biootpad, u milijun m3 biometana. Od otpada iz bečkih vrtova i parkova se pak u kompostani Lobau proizvodi kompost koji se potom po povoljnim cijenama prodaje građanima za uređenje balkona i vrtnih gredica. Dakle „vlažni materijal“ iz kuhinja završava u postrojenju za proizvodnju plina, dok se suhi iz vrtova pretvara u kompost. „Kao grad imamo cijeli sustav gospodarenja otpadom u svojim rukama i tako omogućavamo idealne uvjete za aktivnu zaštitu klime“, kaže bečka gradska vijećnica za zaštitu okoliša, Ulli Sima.