Udruženje WindEurope, Europsko vijeće za kemijsku industriju (Cefic) i Europsko udruženje kompozitne industrije (EuCIA) zajedničkom međusektorskom platformom žele unaprijediti pristupe u recikliranju lopatica vjetroturbina. Jer, u 2018. zahvaljujući vjetru i 130 000 vjetroturbina u Europskoj uniji je isporučeno 14 posto električne energije, te će broj vjetroelektrana rasti već u narednom desetljeću. 

Lopatice vjetroturbina su sastavljene od kompozitnog materijala koji povećava učinkovitost pri korištenju energije vjetra. Kompozit je tako odgovoran za proizvodnju lakših i dužih lopatica. 

Udruženje WindEurope je objavilo kako se danas u sektoru proizvodnje energije iz vjetra koristi 2,5 milijuna tona kompozitnog materijala. Prema očekivanjima, u sljedećih pet godina 12 000 vjetroturbina će biti stavljeno izvan pogona. Stoga su nove mogućnosti recikliranja ključne za razvoj industrije. 


Uloga kemijske industrije 

"Energija vjetra je sve važniji dio europskog energetskog miksa. Prva generacija vjetroturbina približava se kraju radnog vijeka i zamjenjuje se modernim turbinama. Recikliranje starih lopatica za nas je prioritet, a udruživanje s kemijskom industrijom i kompozitorima omogućit će nam da to učinimo na najučinkovitiji način", rekao je direktor WindEurope-a Giles Dickson

"Kemijska industrija ima odlučujuću ulogu u prijelazu na kružno gospodarstvo ulaganjem u istraživanje i razvoj novih materijala koji čine lopatice vjetroturbina pouzdanijima, pristupačnijima i pogodnijima za recikliranje", izjavio je generalni direktor Cefica Marco Mensink

"Sektor energije vjetra oduvijek je bio na vrhu korištenja kompozita, jer je on ključan za održivu proizvodnju energije. Ovom suradnjom, nadamo se, postavit ćemo industrijski standard koji će u konačnici pomoći i korisnicima u drugim industrijama kao što su pomorstvo i građevinarstvo", dodao je, među ostalim, predsjednik EUCIA-e Roberto Frassine.