Končar je izvijestio da je u pogon puštena HE Moste u Sloveniji, na čijoj je obnovi bio jedini inozemni izvođač. HE Moste je vršna elektrana i izgrađena je 1952. godine, a u sklopu obnove Končar je ugovorio isporuku generatora snage 9 MV A s pripadajućim uzbudnim sustavom, spuštanje postojećeg generatora 3 na novu lokaciju i rekonstrukciju rashladnog uređaja gornjeg kombiniranog ležaja 4. generatora. U obnovu HE Moste investirano je 16,8 mil. eura.