Udruženje za obnovljive izvore energije smatra da opskrbljivači trebaju na jasan i transparentan način nastaviti obavezno preuzimanje električne energije iz obnovljivih izvora energije po modelu koji je primjenjivan zadnjih osam godina. Naglašavaju da ta obaveza ne prejudicira iznos cijena i naknada, ali stvara preduvjete za transparentan model naplate proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visoko učinkovite kogeneracije prema građanima. "Kada opskrbljivači, sukladno postojećem Zakonu o OIEiVUK, ne bi morali otkupljivati energiju od HROTE-a tada HROTE, a da bi skupio potrebna sredstva za isplatu proizvođačima i mora povećati naknadu na 12-15lp/kWh što bi dovelo do 20% povećanja cijene električne energije i anulirala bi se dobit potrošača od smanjenja PDV-a. Ako opskrbljivači budu u obvezi otkupiti po istoj cijeni koju HROTE plaća proizvođačima, tada opskrbljivač u punom iznosu prenosi tu cijenu na svog kupca. Za opskrbljivača ta stavka je financijski neutralna a krajnji kupac točno vidi koji udio OIE on troši u svojoj ukupnoj potrošnji i koliko ga ta energija stvarno košta. Obvezan otkup po prosječnoj mjesečnoj cijeni koju definira HROTE, a za 2016. do sada je na razini 0,92kn/kWh za udio od 10,43% električne energije proizvedene iz OIE i potrošene od strane hrvatskih potrošača. Na ovaj način cijena električne energije se povećava samo za iznos stvarno većeg troška proizvodnje EE iz OIEiVUK, a za prosječno domaćinstvo koje troši 2800kWh/mj. to povećanje iznosi 1,5lp/kWh do kraja 2016. godine tj. 3,5kn/mjesečno. Ako se primjeni naš transparentan model tada je on i za HEP financijski neutralna stavka, a ako ostane da opskrbljivači ne moraju kupiti EE iz OIE tada HEP proizvodnja indirektno preko energije uravnoteženja i smanjenja svoje proizvodnje plaća dio troška koji su trebali snositi opskrbljivači i opet imamo nepotrebno i štetno netransparentno prelijevanje obveze sa opskrbljivača na HEP proizvodnju", kažu u Udruženju. Proizvođači, naglašavaju, ne žele model „kao prije“ već jasan i transparentan model po kojem svaki potrošač može vidjeti koliko energije iz OIE kupuje i po kojoj cijeni, što do sada nije bio slučaj. Smatraju da treba ukinuti netransparentnu naknadu i zamjeniti je stvarnom cijenom koštanja na stvarno potrošen iznos energije. "RH riskira poskupljenje samo ako oslobodi opskrbljivače obveze otkupa. Domaće proizvedena energija smanjuje uvoz za isti iznos i spriječava odlijev deviza mukotrpno zarađen u turizmu. Pozitivna platna bilanca države očito nije interes opskrbljivača. Kad bi prebrojavali radna mjesta u opskrbi vjerovatno bi došli do cifre koja je višestruko manja od svih zaposlenih u sektoru OIEiVUK. Prilikom dostave faktura potrošačima treba na transparentan način iskazati udio količine električne energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne energije za pojedinog kupca kao i cijenu proizvodnje iz svakog tipa izvora koji obuhvaća sustav poticaja", kažu obnovljivci u svom demantiju istupa opskrbljivača koji traže da od Nove godine budu oslobođeni obveze otkupa zelene energije po reguliranoj cijeni.