Obnovljivi izvori činili su 22,1 posto ukupne potrošnje energije koja se koristila za grijanje i hlađenje kućanstava, industrije, bolnica, škola i dr. u Europskoj uniji u 2019. godini. 

Udjel obnovljivih izvora tako je gotovo udvostručen u odnosu na 2004. godinu kada je iznosio 11,7 posto.

Hrvatska je, prema podacima statističkog ureda EU-a Eurostata iznad europskog prosjeka. Točnije, u nas je na obnovljive izvore otpadalo čak 36,8 posto ukupne potrošnje za grijanje i hlađenje lani. 

Najveći udjel energije iz obnovljivih izvora za grijanje i hlađenje među 27 članica EU-a zabilježen je u Švedskoj (66,1 posto). Zatim, slijede Latvija (57,8 posto), Finska (57,5 posto) i Estonija (52,3 posto).

 

Luksemburg i Island 

S druge pak strane, najmanje udjele imaju Irska (6,3 posto), Nizozemska (7,1 posto), Belgija (8,3 posto) i Luksemburg (8,7 posto). 

Od europskih zemalja koje nisu članice EU-a svakako valja istaknuti Island koji bilježi vrlo visok udio energije iz obnovljivih izvora u grijanju i hlađenju – čak 79,4 posto. 

U usporedbi s 2018., udjel energije iz obnovljivih izvora u grijanju i hlađenju zabilježio je rast s 21,2 posto na spomenutih 22,1 posto lani. Čak 20 država EU-a zabilježilo je rast, a najviše Slovačka (s 10,6 posto na 19,7 posto), Finska (s 54,6 posto na 57,5 posto) i Danska (s 45,5 posto na 48 posto).