"Cilj projekta DanuP-2-Gas je iskorištavanje potencijala energije biomase u dunavskoj regiji, dodavanjem koncepta skladištenja energije iz neiskorištenih obnovljivih izvora, te spajanje elektroenergetskih sustava i plinskog sektora", izjavio je Dinko Đurđević iz Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP), voditelj projekta DanuP-2-Gas, u sklopu kojeg je danas održan online panel Mogućnosti implementacije vodika i P2G u hrvatsko gospodarstvo. Online panel organizirao je EIHP

"To nastojimo postići kroz podršku diverzifikaciji energetskih izvora i jačanjem strategija za proizvodnju i skladištenje obnovljive energije u dunavskoj regiji, promicanjem transnacionalnog energetskog planiranja promoviranjem strategija te jačanjem međunarodne suradnje", pojasnio je.

 

Suvišak u proizvodnji 

Tim projektom, koji se provodi 30 mjeseci (do 31. prosinca) i čiji je ukupni proračun približno 2,5 milijuna eura, želi se unaprijediti zakonodavni okvir koji obuhvaća vodik i biometan te plinsko gospodarstvo i elektroenergetski sustav. "Osim toga, želimo razviti alate i dati odgovarajuće informacije za daljnji razvoj vodika i biometana u Hrvatskoj", kazao je. 

Potencijal neiskorištene biomase u dunavskoj regiji, koja obuhvaća 14 zemalja, ogroman je. Riječ je o komunalnom i industrijskom organskom i drvnom otpadu te, među ostalim, poljoprivrednim nusproizvodima. Taj potencijal, napomenuo je Đurđević, moguće je iskoristiti upravo korištenjem postojeće međunarodne plinske i elektroenergetske mreže za distribuciju i skladištenje energije. 

Jer, iskorištavanjem potencijala energije biomase u dunavskoj regiji te dodavanjem koncepta skladištenja energije iz neiskorištenih obnovljivih izvora (suvišak u proizvodnji) moguće je povezati elektroenergetski i plinski sustav tako da se koriste obnovljivi izvori i proizvedena električna energija, s ciljem proizvodnje plina (biometan). Njega je potom moguće jednostavnije skladištiti, ali i koristiti u plinskom sustavu.