Na sjednici stručnog kolegija gradonačelnika Otoka koja je održana sredinom ožujka razmatrana je trenutačna problematika iz područja komunalnih, društvenih djelatnosti i, među ostalim, gradskih financija. 

Tako je u tijeku provjera stanja javne rasvjete zbog zamjene natrijevih s LED svjetiljkama, posebice uz školske i sportske objekte, o čemu će se napraviti cjelokupna analiza mogućih ušteda. 

K tomu, izvijestio je Grad Otok, u tijeku je izrada tehničke dokumentacije za postavljanje kanalizacijske mreže u Kolodvorskoj ulici, od željezničkog kolodvora do Ulice Zrinski Frankopana. 

S obzirom na sadašnja, ali i moguća poskupljenja energenata, za sve objekte u gradskom vlasništvu te one školske koji su u vlasništvu županije pristupit će se izradi idejnih rješenja za postavljanje fotonaponskih modula, kako bi se za to mogla planirati proračunska sredstva.