Kako je izvijestio američki portal 'Renewable Energy World.com', Palestina je poduzela veliki korak prema većoj energetskoj neovisnosti objavljivanjem uvjeta za natječaj za gradnju postrojenja za iskorištavanje Sunčeve energije ukupne snage 100 MW. U skladu s time, planirana je gradnja 10 sunčanih elektrana pojedinačne snage 10 MW, pri čemu će na natječaju za njihovu gradnju pobijediti onaj ponuđač koji ponudi najnižu cijenu tako proizvedene električne energije. Time će se Palestina osloboditi goleme ovisnosti o uvozu električne energije iz Izraela, kojim se pokriva čak 95% potražnje za električnom energijom. Tako bi se taj udio do 2020. godine trebao smanjiti na 50%, pri čemu bi ukupna snaga novih postrojenja na Sunčevu energiju, ali i na prirodni plin trebala dosegnuti 600 MW, u što će biti uloženo i do 800 mil.dolara. Sufinanciranje tih projekata već je najavila Kina s 200 mil. dolara i to upravo za gradnju sunčanih elektrana.