Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Energetska zadruga Kaštela pokreću donatorsku kampanju prema crowdfunding principu s namjerom da Osnovnu školu Ostrog u Kaštel Lukšiću učine energetski neovisnom. Kampanja počinje u utorak, 3. prosinca, na GivingTuesday, dan koji diljem svijeta slavi dobrovoljno darivanje, volonterstvo i filantropiju, i bit će oglašena na web stranici Indiegogo.com, svjetski poznatoj platformi za grupno financiranje projekata. Donatorskom kampanjom prikupljaju se sredstva za izgradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, na krovu OŠ Ostrog u Kaštel Lukšiću. Sunčana elektrana trebala bi pokriti veći dio energetske potrošnje škole. Solarna energija odabrana je kao rješenje zbog same geografske lokacije škole, ali i nedavnih promjena u tarifnom sustavu za poticanje obnovljivih izvora energije u 2014. godini, kojima se određuju posebne kvote od dva MW za izgradnju solarnih elektrana na objektima u vlasništvu gradova i županija. Vrijednost početne investicije iznosi 100.000 kuna, a ideja je da se novac prikupi grupnim financiranjem (crowdfundingom) od strane lokalnog stanovništva, ali i svih voljnih donatora iz Hrvatske i svijeta putem internet platforme Indiegogo. Ukoliko se prikupi dovoljna količina novca, osim na fotonaponski sustav ona će se utrošiti i na zamjenu postojeće rasvjete. Ostvarenim uštedama škola može financirati druge mjere poput sanacije i izolacije krovišta te izolacije vanjske ovojnice zgrade, kao i na podizanje kvalitete rada s djecom i opremanje škole potrebnom opremom i nastavnim pomagalima. Istovremeno, djeca iz prve ruke imaju priliku učiti o zelenim tehnologijama, zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti, objavio je Halter.