U Hamburgu se gradi postrojenje koje će koristiti vruće kamenje za pohranu energije. Tako Siemens Gamesa projektom želi iskoristiti višak energije iz vjetroelektrana (30MWh) za grijače, gdje će se 1000 t kamenja zagrijati i do 600 °C. Toplina će dalje pogoniti turbinu snage 1,5 MW koja će opskrbiti elektroenergetsku mrežu električnom energijom u razdobljima vršne potrošnje. Početak rada takvog termalnog postrojenja  planirano je za početak 2019. godine, a očekuje se da će se pohraniti dovoljno toplinske energije za isporuku električne energije tijekom 24 sata uz učinkovitost sustava od oko 25%. Isto tako, postrojenja ima potencijal da bude i 50% učinkovitije, ako se kapaciteti tehnike povećaju do više od 100 MW. Naime, takvim kapacitetom tehnike Siemens Gamesa očekuje da će se pohranjena energija isporučivati po cijeni manjoj od 0,09 GBP/kWh, objavio Energy Live News.