Godinu dana nakon početka radova, polako napreduje gradnja prve crnogorske vjetroelektrane. Na lokalitetu Krnovo kod Nikšića do sada je dopremljeno 12 vjetrogeneratora, od kojih je završena montaža njih tri, priopćeno je iz Ministarstva gospodarstva Crne Gore. Investitor je, prema obavezama iz ugovora, dužan da do 7. svibnja naredne godine omogući početak rada vjetroelektrana, pratećih objekata i infrastrukture, kao i priključenje na elektroenergetski sistem. Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo zaključen je s francusko-austrijskim konzorcijem „Akuo Energy SAS“ – „Ivicom Consulting“. Ugovorom koji je potpisan 2010. godine je državno zemljište dano u zakup na period od 20 godina, s mogućnošću produženja do maksimalno pet godina za potrebe izgradnje vjetroelektrane instalirane snage 72 MW. Riječ je o energetskom projektu koji predviđa izgradnju 30 vjetrogeneratora, dvije trafostanice, priključnih dalekovoda i zgrade za održavanje na Krnovu, za koji su ugovor potpisali crnogorska Vlada i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Gradnja vjetroelektrana na Krnovu vrijedna je 120 mil. eura a kada bude dovršen vjetropark će imati godišnju proizvodnju od 200 do 230 GWh.