Do kraja godine računi za struju u prosjeku bi mogli biti veći za 30 kuna jer će se povećati iznos naknade za poticanje obnovljivih izvora energije. Umjesto dosadašnjih 3 i pol lipe/kWh, potrošači će obnovljivce poticati s gotovo 5,5 lipa/kWh, javlja Nova TV. Ta je naknada prema Tarifnom sustavu trebala biti određena u jesen lani, ali očito nije korigirana radi parlamentarnih izbora. Naknade za poticanje rastu pomalo od 2007. godine. Tada se za potrošeni kilovatsat plaćalo manje od lipe. Svake sljedeće godine naknada se pomalo povećavala, a do kraja godine očekuje se da će naknada biti veća od 5 lipa. Stručnjaci procjenjuju da bi u idućim godinama mogla postupno narasti na čak 12 i pol lipa po potrošenom kilovat satu a tada bi prosječno kućanstvo za obnovljivce izdvajalo između 300 i 400 kuna na godinu, što je uistinu puno. Poskupljenje se događa jer je potpisano dosta novih ugovora o otkupu električne energije s proizvođačima iz obnovljivih izvora, a istovremeno je smanjen iznosi koji za otkup energije iz OIE plaćaju opskrbljivači, kako bi ih se kompenziralo za trošak vaučera za energetsko siromaštvo. Time se isplatitelj poticaja, HROTE, počinje suočavati s manjkom sredstava za isplatu poticaja, čim je više kWh koje treba poticati. Od 2017. opskrbljivači više neće imati obvezu otkupa "zelene energije", koja će se prodavati po tržišnim cijenama, koje su višestruko niže od cijena po kojoj se ta energije plaća proizvođačima, čime će deficit biti i veći. Svu tu razliku (za isplatu poticaja i premija, po novom modelu) trebat će nadoknaditi oni koji energiju kupuju, što i jest fundamentalni razlog zbog čega su cijene energije u Europi tako visoke. Toga je Hrvatska bar do sada bila donekle pošteđena.