Na temelju članka 14, stavka 3. i 4. Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 65/2009), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (NN 42/1010). Njime se propisuju mjere za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu i način njihova provođenja što obuhvaća: način izrade nacionalnog akcijskog plana, programa županije i velikog grada, programa i plana obveznika stavljanja biogoriva na tržište, vođenja registra obveznika stavljanja biogoriva na tržište i evidencija o stavljanju biogoriva na tržište, način izrade izvješća obveznika stavljanja biogoriva na tržište, način vođenja registra korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora te evidencija korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora o broju i vrsti unajmljenih ili novokupljenih vozila ili brodova koji koriste energiju za prijevoz iz obnovljivih izvora, način izrade izvješća korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora o korištenju biogoriva u prijevozu, metodologiju za izračun udjela energije iz obnovljivih izvora u prijevozu, ispunjenja nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište, obveze stavljanja biogoriva na tržište i njezinog ispunjenja i korekcije obveze stavljanja biogoriva na tržište. Pravilnik stupa na snagu u roku od 30 dana od objave u 'Narodnim novinama', osim odredbe čl. 18. - 31. i 35. - 47. koje stupaju na snagu u roku od 60 dana od objave.