Hrvatske šume su potpisale ugovore i predugovore za kogeneracije s 36 kupaca drvne sječke ili ogrijevnog drva za proizvodnju električne i toplinske energije. Ugovori su potpisani za 640.000 t sječke, što je temelj za proizvodnju 60 MW energije. Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Ivan Pavelić kazao je da su ugovori temelj za investicije u vrijednosti od 200 milijuna eura.