Upravno vijeće Razvojne organizacije zaštite potrošača (ROZP) izrazilo je veliku zabrinutost zbog odluke Vlade o podizanju cijene naknade za obnovljive izvore energije s 3,5 lipa na 10,5 lp/KWh, a posebno načinom njezina donošenja budući da nije tražila mišljenje Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, kao savjetodavnog tijela. Na taj su način potrošači dovedeni pred "svršen čin", ističu te apeliraju na Vladu i Sabor da zakone i odluke od interesa za potrošače više ne donose ignorirajući Zakon o zaštiti potrošača. Ocjenjuju i da je odluka donesena "isključivo u korist trgovca, stavljajući potrošačima na teret punjenje fondova HEP-a za obnovljive izvore energije koji je nejasno ispražnjen, a da nitko za to nije odgovarao". U priopćenju navode kako su "nalazi izvanredne financijske revizije unutar HEP-a još 2010. pokazali da uprava HEP-a pod vodstvom Ivana Mravka nije uplaćivala prikupljenu naknadu za obnovljive izvore energije na račun Hrvatskog operatera tržišta energije (HROTE) stvorivši na taj način dug od čak 200 milijuna kuna, a na što je taj novac potrošen može se samo nagađati".