Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao upravitelj programa Energija i klimatske promjene, koncem studenoga je objavilo četvrti Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije. Program Energija i klimatske promjene sufinanciran je sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., uz tehničku i stručnu podršku Energetskog instituta Hrvoje Požar (EIHP) te Norveške uprave za vodne resurse i energiju. 

Taj poziv, čija je vrijednost približno 4,9 milijuna eura, podržava projektne prijedloge u sklopu kojih se planira razvoj pilot-projekata s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije dobivene iz geotermalne, a koji mogu uključivati aktivnosti kao što su izgradnja ili revitalizacija proizvodnih i utisnih bušotina u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih izvora; obnova i/ili proširenja toplinskog sustava na geotermalnu energiju; izgradnja infrastrukturnih priključaka za integraciju geotermalne topline u postojeći sustav grijanja te tehnološke i infrastrukturne promjene postojećih sustava grijanja u svrhu integriranja izvora geotermalne energije. 

 

Norveška, Island i Lihtenštajn 

Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Hrvatskoj. Projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu). 

Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85 posto, objavljeno je na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Informacije o tome pozivu, načinu prijave te natječajna dokumentacija nalaze se na poveznici: Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 28. siječnja 2022. godine.