Riječi distributer plina i toplinske energije Energo izvijestio je da je tijekom Savjetovanja Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (CIRED) koje se održavalo 16.- 19.5.2010. godine u Umagu predstavio projekt fotonaponske elektrane u Rijeci. Radi se o Sustavu za proizvodnju električne energije na zgradi Poglavarstva Grada Rijeke koji je 2009. godine pušten u pogon na zgradi Poglavarstva Grada Rijeke. Spomenuta FN elektrana čini sastavni dio energetske strategije Grada Rijeke u cilju ostvarenja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te smanjenja emisija ugljičnog dioksida i drugih stakleničkih plinova u okoliš. Pri tome se ističe da je Energo postavio i prati rad elektrane te je na Savjetovanju predstavio svoja iskustva koja su za sada jedinstvena u Hrvatskoj.