Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost privremeno je zatvorio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. Razlog je jednostavan, zbog velikog broja zaprimljenih prijava ukupan iznos zatraženih poticaja (tj. bespovratnih sredstava) dosegnuo je 16.7.2019. godine razinu veću od ukupnog raspoloživog iznosa financijskih sredstava. 

Dakle, građani su pokazali veliko zanimanje za dodjelu sredstava FZOEU-a za postavljanje jednog ili više novih sustava za iskorištavanje obnovljivih izvora za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u postojećim obiteljskim kućama.

U svakom slučaju, FZOEU će donijeti odluku o zatvaranju spomenutog javnog poziva ako se utvrdi da su iskorištena sva sredstva. Naime, jedan dio zaprimljenih prijava vrlo će vjerojatno trebati biti odbačen zbog nepotpunosti, neispravnosti i sl. Ako to pak ne bude slučaj i, ako ne nastupi završetak kalendarske godine, FZOEU će nakon utvrđenja iskorištenja sredstava, ponovno pokrenuti postupak zaprimanja zahtjeva.