Američki portal 'Renewable Energy World.com' izvijestio je da će se proširenje GTE Olkaria 1 u Keniji financirati japanskim kreditom. Projektom će se snaga elektrane povećati s 45 na 50,7 MW, pri čemu će se nadograditi sve tri proizvodne jedinice. Elektrana je izgrađena 1981. godine, a njezina je rekonstrukcija, ukupne vrijednosti 94 mil. dolara, uz gradnju GTE Olkaria V dio ambicioznog plana kenijske elektroenergetske tvrtke KenGen da do 2020. godine ostvari snagu postrojenja na obnovljive izvore od čak 720 MW.