U probni pogon je puštena prva mala hidroelektrana u Hrvatskoj koja je izgrađena na vodoopskrbnom sustavu. Riječ je o MHE Velika šuma snage 90 kW, koju je izgradila istarska vodoopskrbna tvrtka Istarski vodovod (IVB) uz potporu Istarske regionalne energetske agencije, a ukupna vrijednost projekta iznosi 2,3 mil. kuna. Nakon što je u lipnju 2015. proveden otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova, radovi na gradnji postrojenja, koje je izvodio Končar, započeli su u rujnu iste godine. Elektrana je dio vodoopskrbnog sustava Gradole iz kojeg se vodom opskrbljuje zapadna obala Istre. Pri tome se voda iz izvora najprije crpi u  postrojenje za obradu vode Gradole Brdo, na nadmorskoj visini 190 m, odakle slijedi pad prema ostatku sustava, a upravo se taj pad, odnosno razlika tlakova na razini 8,5 - 12 bar energetski iskorištava. U strojarnici elektrane nalazi se Peltonova turbina (snage 84 kW, nazivnog tlaka 10 bar i protoka 100 l/s) i generator (asinkroni, snage 90 kW i nazivnog napona 400 V). Proizvedena električna energija se djelomično iskorištava za pokrivanje vlastite potrošnje postrojenja, a najvećim dijelom se na niskom naponu isporučuje u distribucijsku elektroenergetsku mrežu. Rad elektrane u cijelosti je automatiziran, a očekivana proizvodnja električne energije iznosi oko 350 000 kW h.
Pri tome se radi o tek prvom u nizu sličnih projekata koje će IVB na svojem vodoopskrbnom sustavu izvesti u sljedećih nekoliko godina.