Trenutni tržišni neuspjeh sa integriranim sunčanim elektranama u Hrvatskoj, koji jasno pokazuju podaci Eurostata i Eurobservera o instaliranom kapacitetu po stanovniku u usporedbi s drugim zemljama EU-a, mogli bi se ispraviti projektom PVMax se upravo započinje provoditi u suradnji s ministarstvima, ali i županijama, gradovima i općinama Republike Hrvatske. Financiranje tih projekata trebalo bi naime biti olakšano. 

Projekt PVMax je namijenjen podjednako građanima i poduzetnicima, javnom sektoru, cilj mu je pokrenuti investicije u barem 100 MW fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj u ukupnom iznosu od preko 500 milijuna kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,98 milijuna eura, a riječ je o sufinanciranju dokumentacije za pripremu intalacije fotonapona. U sklopu projekta namjerava se obuhvatiti i više od 3000 zgrada - obiteljskih kuća, javnih i privatnih zgrada. 

I energetska učinkovitost

Projektom će provoditi i mjere energetske učinkovitosti povezane s potrošačima električne energije u ciljanim zgradama, kako bi se optimizirao kapacitet fotonaponskih elektrana. Na temelju posljednjih podataka EU Observer Photovoltaic Barometera ukupni instalirani FN kapacitet u Hrvatskoj bio je oko 17 W po stanovniku, po čemu smo zadnji u Europskoj uniji. U usporedbi s drugim zemljama EU-a npr. Njemačka 546 W po stanovniku, Belgija 373 W po stanovniku, Italija 332 W po stanovniku, Slovenija 130 W po stanovniku, Hrvatska se svrstava među zemlje s najnižom snagom fotonaponskih instalacije po stanovniku, iako ima značajan solarni potencijal zbog geografskog položaja. 

"Sada ćemo pripremiti mehanizme tehničke pomoći za pripremu dokumentacije koji su dostupni u EU članicama,a kod nas još nisu. Fotonapon je konkurentan i projekti su isplativi, samo treba olakšati proceduru građanima, poduzetnicima i javnom sketoru - bolnicama, školama...", rekao je Julije Domac, ravnatelj REGEA-e. 

Ćorić: struka je rekla...

Na predstavljanju programa PVMax ministra gospodarstva i energetike Tomislava Ćorića smo pitali misli li mijenjati nove nacrte Zakona o tržištu električne energije i Zakona o OIE, u kojima stoji da će građani ubuduće, na svoje krovove umjesto ugradnje FN elektrana do maksimalne zakupljene priključne snage, moći ugraditi samo FN elektranu do 80% priključne snage. Na tu odredbu u javnoj je raspravi stiglo puno negativnih komentara, čiji je sukus da će građanima tek sada ugradnja foronapona biti još neisplativija. Ćorić je odgovorio sljedeće: "Vjerujem da je takav  prijedlog iskomuniciran sa strukom, koja iza njega stoji te da za to postoji dobar razlog. U ovom trenutku ne znam za argumente koji bi išli kontra takvog prijedloga zakona. Nemoguće je da bi ministarstvo išlo sa zakonskim prijedlogom koji bi instalaciju fotonapona građanima učinio neisplativom", rekao je na naš upit ministar Ćorić. 

Tehnička pomoć

Projekt se financira iz sredstava tehničke pomoći programa ELENA kojim upravlja Europska investicijska banka (EIB) operativno provodi Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).  Ovo je već četvrti projekt REGEA-e, nakon NEWLIGHT-a, RePublEEC i SE HBOR-a.