Općina Radoboj dugi niz godina ulaže u projekte energetske učinkovitosti pa je tako još 2012. obnovljena zgrada Muzeja Radboa koja za grijanje i hlađenje koristi dizalicu topline, a koja se koristi i u zgradi Centra za prirodu Zagorje i Hiži vinove loze. Jednako tako, od 2014. do 2016. energetski su obnovljene sve zgrade u vlasništvu općine Radoboj. 

Uz poticaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 2016. je nabavljen i električni automobil za potrebe rada općinske uprave, a 2017. puštena je u pogon i prva brza punionica električnih automobila u Krapinsko-zagorskoj županiji, u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 

Sa željom da nastavi pozitivan trend ulaganja u zelene izvore energije, ta se općina u rujnu 2020. javila na javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora u zgradama javne namjene, koji je objavio FZOEU, te prijavila projekt ugradnje sunčanih elektrana na objektima u svojem vlasništvu.

 

Društveni dom

Fond je prijavu ocijenio pozitivno, te u prosincu 2020. donio odluku kojom su toj općini odobrena sredstva u iznosu od 211.065 kuna, dok ukupna vrijednost radova iznosi 371.237 kuna. Nakon potpisanog ugora s odabranim izvođačem, počelo je postavljanje sunčanih elektrana

Tako su završeni radovi na Društvenom domu u Orehovcu gdje je postavljena elektrana snage 3,6 kW, na zgradi Nogometnog kluba Radoboj snage pet kW te na Hiži vinove loze također snage pet kW. K tomu, sunčana elektrana snage pet kW postavit će se na Vatrogasnom domu u Radoboju, izvijestila je Općina Radoboj

Uz dvije postojeće sunčane elektrane - na zgradama općine i Muzeja Radboa, Radoboj će postati prva jedinica lokalne samouprave u KZŽ-u koja na svim zgradama u svojem vlasništvu ima sunčane elektrane.