Američki hidroenergetski portal 'HydroWorld.com' izvijestio je da je godišnja proizvodnja električne energije u HE Itaipu na granici Paragvaja i Brazila premašila proizvodnju u HE Tri doline u Kini. Kako se ističe, prošlogodišnja proizvodnja u HE Itaipu snage 14 GW iznosila je 89,2 TW h, što je za 2,6% više nego što je proizvela kineska elektrana snage 22,5 GW. Zapravo, može se reći da je rezultat obrnut od onoga iz 2014. godine kada je, zbog slabih hidroloških prilika u Južnoj Americi, proizvodnja u kineskoj elektrani bila veća i iznosila je 98,8 TW h. Inače, dvije najveće svjetske hidroelektrane se redovito izmjenjuju kada je riječ o godišnjoj proizvodnji. Pri tome se za HE Itaipu u 2016. godini očekuje proizvodnja veća od 90 TW h, a elektrana je od svojeg puštanja u pogon 1984. proizvela ukupno 2223 TW h električne energije i pokriva 15% brazilskih i više od 75% paragvajskih potreba za električnom energijom.