Rumunjska vlada je donijela rezoluciju kojom se proizvođačima električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora i jedinicama lokalne samouprave koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora u iduće četiri godine dodjeluje državna pomoć u ukupnom iznosu od 100,6 mil. eura. Cilj je smanjiti korištenje konvencionalnih, a povećati korištenje obnovljivih izvora energije. Očekuje se da će ta pomoć omogućiti realizaciju projekata za povećanje instalirane snage postrojenja na biomasu, bioplin i geotermalnu energiju za 60 MW, javlja rumunjski portal 'Energy World Magazine'.