Rusija će investirati 17 mlrd. dolara u razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine, najavio je ruski ministar energetike Aleksandr NOVAK. Prema procjeni ruske vlade, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u Rusiji porast će do 2020. godine čak tri puta, na 6 GW. Ministar Novak je kazao i kako će da će udio nuklearne energije u domaćoj proizvodnji porasti sa sadašnjih 16% na 19%. Ruske tvrtke trenutačno grade 9 nuklearnih reaktora u Rusiji i 19 u inozemstvu, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.