U najvećoj termoelektrani na ugljen u Europi, TE Drax u Velikoj Britaniji, upravo je isključena četvrta jedinica kako bi je se pripremilo za rekonstrukciju, nakon čega će umjesto ugljena kao gorivo koristiti biomasu. Tri jedinice, odnosno polovica dosadašnjih koje su ranije radile na ugljen, rekonstruirane su za primjenu biomase kao goriva, a projekt rekonstrukcije četvrte trebao bi biti dovršen do kraja 2018. godine. Nakon toga, uslijedit će rekonstrukcija još dvije jedinice, ali za primjenu prirodnog plina kao goriva i ugradit će se sustav za pohranu energije snage 200 MW, izvijestio je američki portal 'Renewable Energy World.com'.