Solarbuzz je objavio procjenu da će Sjedinjene američke države početkom iduće godine biti na pragu dosezanja 20 GW instaliranih kapaciteta u fotonaponu. Još sredinom prošle godine ta je zemlja imala 10 GW u fotonaponu, što je na putu da se udvostruči zahvaljujući padajućim troškovima i žurbi investitora da dovrše projekte prije isteka odluke o dodjeli federalnih poticaja za tu tehnologiju. Američko FN tržište privlači sve više kapitala, a određeni poslovni modeli pokazuju da se cijena energije iz sunca može natjecati s maloprodajnim cijenama električne energije.