Kako je izvijestio američki hidroenergetski portal 'HydroWorld.com', američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA), Ministarstvo unutarnjih poslova (DoI)Inženjerijske postrojbe Vojske SAD-a (USACE) i sva druga državna tijela i programi koji se, između ostaloga, bave hidroenergijom za to će područje iz saveznog proračuna u buduće dobiti manje sredstava. Tako stoji u prijedlogu novog saveznog proračuna koji je predstavio predsjednik Donald Trump. Ako pak taj prijedlog prođe u Kongresu, za EPA-u će to značiti smanjenje sredstava za čak 31,4% ili za 2,6 mlrd. dolara, što bi moglo ugroziti čak 3200 radnih mjesta. Istodobno, proračun Ministarstva unutarnjih poslova (koje je u SAD, između ostaloga, zaduženo za zaštitu okoliša, raspolaganje zemljištem i sl, ali ne i za policiju, kao što je to u mnogim drugim zemljama) bit će smanjen za 11,7% ili za 11,6 mlrd. dolara, dok će USACE dobiti za 16,3% manje sredstava ili 1 mlrd. dolara manje iz saveznog proračuna. Uz to, smanjenje proračunskih sredstava predviđeno je i za Plan za čistu energiju, Agenciju za trgovinu i razvoj SAD-a (USTDA), Agencija za napredne istraživačke projekte - u energetici (ARPA-E), Državni energetski program Ministarstva energetike, Globalnu inicijativu za klimatske promjene (GCCI), Svjetsku banku i ostale međunarodne bankarske skupine (čak 650 mil. dolara u naredne tri godine), Saveznu agenciju za upravljanje u hitnim slučajevima (FEMA), regionalne programe EPA-e, uključujući Inicijativu za oporavak Velikih jezera (GLRI) i za Prekomorsku korporaciju za privatne investicije (OPIC). Za sve to bi izdvajanja iz saveznog proračuna sveukupno trebala smanjiti za 54 mlrd. dolara.