SAD je danas vodeće svjetsko tržište za vjetroenergiju, navodi izvješće Američke udruge za vjetroenergiju (AWEA). Tako je 2012. godine instalirano više od 6700 turbina koje su proizvele struju za 3,5 mil. kućanstava. Na kraju 2012. godine u SAD-u je bilo instalirano ukupno 45 100 vjetroturbina koje strujom opskrbljuju 15,2 mil. kućanstava, a novoinstalirana snaga je iznosila čak 13 GW, javlja novinska agencija UPI.