U prostorima hotela 'International' u organizaciji Centra za transfer tehnologije i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu održan je seminar 'Obnovljivi izvori energije'. Seminar je okupio brojne stručnjake iz područja energetike s ciljem predstavljanja trenutačnih trendova u energetici kao što su smanjivanje ovisnosti o primjeni fosilnih goriva i stvaranje pretpostavki za održiv i okolišu prihvatljiv razvoj. Nakon uvodnih i pozdravnih riječi ravnatelja CTT-a, prof. dr. sc. Ivana JURAGE, dipl. ing. i prorektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tonka ĆURKA, dipl. ing. uslijedilo je prvo, pozvano predavanje prof. dr. sc. Davora PAVUNE, dipl. ing. sa Savezne politehničke škole u Lausanni (EPFL) u Švicarskoj koje je privuklo najveću pozornost svih okupljenih. Nakon toga, energetsku situaciju u svijetu sažeto su prikazali prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing. i prof. dr. sc. Željko BOGDAN, dipl. ing. s FSB-a, a zatim su uslijedila predavanja o pojedinim obnovljivim izvorima (Sunčevoj i energiji vjetra i vodenih tokova, biomasi, geotermalnoj i energiji iz otpada te vodiku kao budućem glavnom prijenosniku energiji), a prikazani su i vjetroenergetski projekti oko Šibenika te novi propisi iz područja energetike u Hrvatskoj.