Nakon što je sredinom prošle godine Grad Šibenik u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada, iz gradske uprave stigla je vijest o završetku drugog kruga tog javnog natječaja, piše Slobodna Dalmacija. Stiglo je 11 prijava, od kojih samo jedna nije zadovoljavala uvjete natječaja. Korisnici koji su zadovoljili uvjete ostvarit će pravo na korištenje subvencije do najviše dva sustava obnovljivih izvora energije po kućanstvu. Za nabavu i ugradnju sustava obnovljivih izvora energije u svojim obiteljskim kućama dobit će 50% nepovratnog novca s maksimalnih 15 tisuća kuna po sustavu. Kako je za Slobodnu Dalmaciju rekao šibenski dogradonačelnik Danijel Mileta, subvencionirana je ugradnja sunčanih toplinskih kolektora za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje, zatim fotonaponskih pretvarača za proizvodnju električne energije, te kotlovskih sustava na biomasu za centralno grijanje, u što spadaju kotlovi na drvnu sječu, pelete i pirolitički kotlovi. - Do kraja siječnja raspisat ćemo i treći krug subvencioniranja navedenog, budući da je u prva dva kruga stiglo samo 14 valjanih prijava. Vjerujem da će Šibenčani koji zadovoljavaju tražene uvjete znati iskoristiti preostalih četrdesetak subvencija koje namjeravamo još dodijeliti - poručio je Mileta. Ukupno raspoloživ novac za subvencioniranje projekata iznosi 750 tisuća kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša sudjeluje sa 600.000 kuna, a Grad Šibenik sa 150.000 kuna.