Znanstvenici sa Sveučilišta Stirling iz Velike Britanije traže donošenje propisa kojima bi se zaštitile ptice i šišmiši od vjetroturbina jer smatraju nedostaje primjerena zaštita prirodnog svijeta  u određenom broju područja u kojem nije provedena ekološka analiza utjecaja na okoliš za vrijeme planiranja gradnje vjetroelektrana. Pri  analizi stanja u Velikoj Britaniji uočeno je da postoje razlike u procesima planiranja u Škotskoj, Engleskoj i Walesu, što se posebno ogleda u zaštiti ptica i šišmiša od lopatica vjetroturbina. Posebno se ističe opasnost od malih turbina kojih je sve više, a za koje se u pripremi projekata smatra da njihov utjecaj na ptice predstavlja manju opasnost nego buka ili vizualno zagađenje, javlja britanski časopis 'Renewable Energy Installer' .
Istodobno je, unatoč žalbama planinara i ljubitelja prirode, Škotska vlada odobrila projekt gradnje VE Beinneun snage 85 MW . Elektrana će se graditi kod mjesta Fort Augustus u pustom, ali i poznatom i turistički atraktivnom području. Gradnja elektrane trebala bi lokalnom gospodarstvu donijeti 498 mil. dolara, od čega bi 1,6 mil. dolara pripalo lokalnoj zajednici. Na gradnji će raditi 90 radnika, a otvorit će se i tri stalna radna mjesta. Elektrana bi trebala osigurati struju za 40 000 kućanstava. Međutim, sve je više otpora u lokalnim zajednicama i ekološkim udrugama prema ovim projektima. U Škotskoj je od 2007. godine izdano 30 dozvola za gradnju vjetroelektrana, a još se razmatra 45 prijava, od čega je 37 onshore-elektrana. Zbog toga su brojni turistički stručnjaci i ekolozi zabrinuti i protestiraju jer smatraju da će veliki broj vjetroelektrana narušiti sklad krajolika i povećati rizike za lokalne ekosustave, javlja novinska agencija UPI.