Slovenska vlada prošli je tjedan izmijenila Uredbu o samooopskrbi električnom energijom kako bi građanima instalaciju postrojenja na obnovljive izvore učinila bržom i jednostavnijom. Državni cilj je do 2020. dosegnuti 25% udjela obnovljivaca u bruto potrošnji energije, a 2016. taj udio iznosio je 21,3% i bio je 0,5% ispod plana. Izmjenama Uredbe uklanja ograničavanje snage postrojenja i zamjenjuje se ograničavanje trenutačne snage koja se preko mjernog mjesta predaje u mrežu. Za samu mrežu tako neće biti primjena jer ograničenje od 11 kV A ostaje pa potrošač koji ima vlastite potrebe za električnom energijom koje su veće nego što može proizvesti postrojenje nazivne snage 11 kV A može ugraditi postrojenje veće snage. Uklanja se i godišnje ograničavanje priključne snage jer će se s obzirom na trenutačno dosegnut udio obnovljivih izvora u 2016. godini i poteškoće pri uklapanju hidroelektrana i vjetroelektrana u prostorne planove teško moći dosegnuti 25%-tni udio obnovljivih izvora u potrošnji bruto konačne energije do kraja 2020. godine. Ugradnja postrojenja koje iskorištava Sunčevu energiju na krovu postojećeg objekta s ciljem vlastite opskrbe ubraja se u radove na održavanju objekta i ne uzrokuje zahvate u okolišu. Dodatno se povećava raspon tehničkih rješenja na koje se odnosi Uredba i to tako da će, osim iz rješenja koja pretvaraju energiju Sunca, vjetra ili vode u električnu energiju, biti moguće samoopskrbljivati se i iz postrojenja za istodobnu proizvodnju toplinske i električne energije koja koriste obnovljive izvore. Uz to, uvodi se mogućnost da postrojenje za samoopskrbu ugradi treća osoba koja nije vlasnik mjernog mjesta uz uvjet da se električna energija koja je proizvedena u postrojenju koristi na objektu na kojem je ugrađena. Kućanstva su odlično prihvatila mogućnosti samoopskrbe električnom energijom iz obnovljivih izvora, što je započelo 2016. godine. U 2016. godini tako je snaga priključenih postrojenja iznosila 1,09 MV A, a 2017. je bila 6,47 MV A, uz još 10,52 MV A snage podnesenih suglasnosti za priključivanje. Da je samoopskrba potrošača pravi smjer u promjeni koncepta elektroenergetskog sustava dokazuju i prijedlozi dokumenata na razini EU-a iz Zimskog paketa, koji stavljaju velik naglasak na aktivnog potrošača. On će vlastitom proizvodnjom električne energije pomoći u snižavanju svojih troškova za kupnju energije i pomoći pri održavanju stabilnosti cijele elektroenergetske mreže. Bržem uvođenju i prepoznavanju mjera pomogli su i trgovci električnom energijom koji svojim projektima, odnosno uslugama potiču mjere, odnosno omogućavaju povoljne kredite za ugradnju postrojenja za samoopskrbu i također izvode instaliranje postrojenja za samoopskrbu prema načelu 'ključ u ruke'. Isto tako je od 2017. godine moguće dobiti jednokratne nepovratne subvencije od Eko-sklada za djelomično pokrivanje troškova kupnje postrojenja za samoopskrbu.