Prošle godine subvencije za obnovljive izvore energije u susjednoj Sloveniji rasle su za 10%, na 130 milijuna eura, kazuju podaci Borzena. Lani je poticaje dobivalo 3.767 elektrana, odnosno kogeneracija instaliranog kapaciteta 516 MW električne energije, a njihova godišnja proizvodnja porasla je za 13% na 907,1 MWh. Lani je u sustav potpora ušlo 348 elektrana. Glavnina novca za potpore lani je u toj državi otišlo na FN (62,6 milijuna eura), a slijede potpore fosilnim izvorima (27,7 milijuna eura), dok su biomasa i bioplin dobili 15,8, odnosno 14 milijuna eura potpora. U prvom kvartalu ove godine u sustav potpore ušlo je 85 elektrana, snage 8.437 kWh, od čega 64 kogeneracija na fosilna goriva, snage 6.675 kWh, te 10 bioenergana snage 1100 kW. Proizvodnja struje iz postrojenja u sustavu potpora u prvom tromjesečju porasla je 4% u odnosu na isti period lani, a isplaćeno je i 10% više sredstava (35,5 milijuna eura). Borzen je također objavio da korisnici potpora koji s njima imaju sklopljen ugovorom imaju mogućnost mijenjanja vrste potpore.