Slovenija je koncem prošle godine imala 8641 elektranu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora koje se koriste za pojedinačnu samoopskrbu kućanstava, zgrada i, među ostalim, tvrtki. Njihova snaga je iznosila 103 MW, javlja slovenska Agencija za energiju

Od toga, najviše je samoopskrbnih sunčanih elektrana – 8614. Pritom je posebice zanimljivo istaknuti kako je njihov broj približno udvostručen. Jer, na kraju 2019. godine bilo ih je 4664. 

Nadalje, prema podacima Agencije za energiju, Slovenija je lani imala 24 samoopskrbne hidroelektrane (18 u prethodnoj godini) i tri vjetroelektrane (dvije na kraju 2019.). 

Inače, postavljanje samoopskrbnih elektrana počelo je sredinom 2016. godine kada je u Sloveniji stupila na snagu uredba o promicanju korištenja električne energije iz obnovljivih izvora iz elektrana za pojedinačnu samoopskrbu.