Prema podacima Hrvatskog operatora tržišta energije, na dan 1.3.2012. godine ukupna snaga svih hrvatskih vjetroelektrana koje su u pogonu dosegnula je 141,25 MW. Pri tome se radi o devet vjetroelektrana: VE Ravna 1 na Pagu, VE Trtar Krtolin, Orlice i Crno Brdo kod Šibenika, VE Vrataruša kod Senja (trenutačno najveća u Hrvatskoj, sa snagom 42 MW), VE Pometeno brdo kod Konjskog, VE Velika Popina (ili ZD6) kod Gračaca te VE Medviđa (ili ZD2) i VE Bruška (ZD3) kod Benkovca.
Uz to, iz tog pregleda projekata s kojima je sklopljen ugovor o otkupu električne energije, a koji HROTE objavljuje najmanje jednom mjesečno, vidi se i da se instalirana snaga fotonaponskih sustava u Hrvatskoj približava 0,5 MW  jer iznosi 443,39 kW. Isto tako, snaga do sada izgrađenih bioplinskih elektrana (u Ivankovo 1 i 2, Tomašanci 1 i 2 te Rosulje pokraj Dvora na Uni) iznosi 4,135 MW. Uz to, snaga elektrana na biomasu dosegnula je 5,74 MW i za sada jedine elektrane na deponijski plin (u sklopu zagrebačkog pročistača otpadnih voda) 2,5 MW, čemu još treba pribrojiti snagu također za sada jedine male hidroelektrane u sustavu poticaja, MHE Mataković na Mrežnici, koja iznosi 30 kW. Konačno, snaga do sada izgrađenih hrvatskih kogeneracijskih elektrana koje su u sustavu poticaja iznosi 10,493 MW.
Ali, to nije sve, jer bi se uskoro snaga hrvatskih postrojenja na obnovljive izvore trebala još povećati. Naime, pogleda li se popis projekata koji imaju sklopljen ugovor o otkupu električne energije s HROTE-om, ali su još u raznim fazama gradnje i/ili administrativnog postupka, snaga hrvatskih fotonaponskih sustava trebala bi se povećati za još čak 5,29 MW! Isto tako, snaga vjetroelektrana povećat će se za još 96,6 MW, a tome treba dodati i četiri nove elektrane na biomasu ukupne snage 16,35 MW, pet elektrana na bioplin ukupne snage 5 MW i jednu novu hidroelektranu snage 0,22 MW koja se gradi u Pleternici.