Srpsko Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite okoliša objavilo je drugi javni poziv za dodjelu 143 lokacije za izgradnju malih hidroelektrana u 20 lokalnih samouprava u Srbiji. Ukupna instalirana snaga mini hidroelektrana koje se mogu graditi na tim lokacijama je 57 MW, a vrijednost investicija je oko 130 milijuna eura. Najviše ponuđenih lokacija nalazi se na teritoriju Vranja (22), Krupnja (13), Čajetine (13) i Knjaževca (12). Potencijalnim investitorima ponuđene su samo lokacije koje su u potpunosti spremne za izgradnju, bez izdanih obavezujućih dokumenata kao što vodopravne dozvole, energetske dozvole ili suglasnosti, lokacijske ili građevinske dozvole, piše Beta.