Vlada Srbije je krajem siječnja donijela novu uredbu o poticajnim cijenama za otkup električne energije iz obnovljivih izvora energije. Cijena električne energije iz vjetroelektrana će se smanjiti sa 9,5 na 9,2 eurocenta po kWh, a kvota će se povećati sa 450 na 500 MW. Srbija očekuje 300 MW vjetroelektrana do 2015., odnosno 500 MW do 2020. Cijena električne energije iz FN elektrana bi pak trebala biti smanjena na 16,25 do 19,77 eurocenti umjesto dosadašnja 23 eurocenta. Poticaji će i dalje trajati 12 godina, a novost je da će se feed-in-tarifa jednom godišnje usklađivati s iznosom inflacije u eurozoni. Predloženo je i uvođenje poticajnih tarifa za bioplin, kao i za fotonaponske sustave na krovovima kuća do snage 30 kW čija bi otkupna cijena bila 20,66 eurocenti po kWh. Poticaji će i dalje biti postojati i za male hidroelektrane, geotermalne elektrane i biomasu. Dio potencijalnih investitora u vjetroelektrane je najavilo da bi mogli usporiti ili odustati u ulaganja u vjetroelektrane zbog smanjene poticajne cijene, objavio je portal Vjetroelektrane. Više o toj temi pročitajte na webu Ministarstva energetike