Hrvatska udruga poslodavca vrlo je revoltirana 15-postotnim poskupljenjem cijene električne energije, koje je nastalo povećanjem naknade za OIE s 3,5 lp/kWh na 10,5 lp/kWh. Upozoravaju da se povećani trošak negdje mora preliti i da im korekcije u PDV-u ne bi pomogle jer im je on prolazna stavka. Oni su predlagali kompenzirajuće mjere koje u pripremi donošenja odluke Vlada nije prihvatila. Zauzeli su se da se određene skupine kupaca izuzmu od plaćanja pune visine naknade jer je to u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.–2020. koje se primjenjuje u ostalim članicama EU u cilju  rasterećenja potrošača i to onih koji na mjestu preuzimanja električne energije imaju minimalnu potrošnju od 1 GWh. Također su tražili da se razmotre i drugi kriteriji, kao što su izvozna orijentiranost, posjedovanje certifikata ISO 50001, energetska učinkovitost i upravljanje potrošnjom energije. "Smatramo kako bi bilo dobro omogućiti konsolidiranje utroška energije za sva mjerna mjesta pojedinog poduzeća, odnosno za cijelu grupaciju, a temeljem kojeg bi se utvrđivala visina naknade koju takav veliki potrošač plaća. Predlažemo razmotriti mogućnost smanjenja tarifnih stavki za električnu energiju (mrežarine) koje donosi HERA, a sve s ciljem da se teret financiranja proizvodnje električne energije iz OIE u narednom razdoblju ravnomjerno rasporedi na sve sudionike na tržištu", kažu u HUP-u.