Visoki upravni sud poništio je prvostupanjsku presudu Upravnog suda u Rijeci te rješenja Karlovačke županije i Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se izgradnja male hidroelektrane Primišlje proglašava prihvatljivom za područje rijeke Korane, izvijestila je u petak karlovačka udruga Eko Pan. Naime, u slučaju mHE Primišlje, kaže Denis Frančišković, Visoki upravni sud potvrdio je stajalište Eko Pana da su sva nadležna tijela koja su odlučivala u ovom postupku, od Karlovačke županije, preko Ministarstva zaštite okoliša i energetike, do Upravnog suda u Rijeci „propustila utvrditi procjenu kumulativnih učinaka izgradnje svih planiranih hidroelektrana na Korani“. Daljnja gradnja mHE Primišlje "neće biti moguća bez prethodne kumulativne procjene o utjecaju tog i ostalih planiranih zahvata na prirodno stanje rijeke Korane", dodao je. Prostornim planom Karlovačke županije na rijeci Korani predviđena je gradnja čak sedam malih hidroelektrana. Eko Pan podnio je pet tužbi na postojeće projekte za tri zahvata na Korani u dva na Kupi, dok su Grad Slunj i Općina Barilović dali primjedbe na Prostorni plan, da se iz njega izbace „rezervirane površine za gradnju hidroelektrana, serije malih i mini elektrana, odnosno brisanje mogućnosti izgradnje mini hidroelektrana Puškarići, Primišlje, Barilović i VES (vodno energetska stepenica) Lučica“.