Velikoj Gorici jučer je uručen ugovor o sufinanciranju postavljanja sunčanih elektrana na 22 zgrade javne namjene na području toga grada. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 654 tisuće eura, a Velika Gorica je kroz 81 posto sufinanciranja povukla 533 tisuće eura. 

Inicijativa za postavljanje sunčanih elektrana na krovovima javnih zgrada u Velikoj Gorici započela je izradom aplikacije Velika Gorica Solarni grad u prosincu 2016. godine, u sklopu projekta Solarno mapiranje Velike Gorice. Zahvaljujući toj aplikaciji, prikazani su potencijali korištenja sunčanih elektrana na krovovima višestambenih zgrada u urbanom središnjem naselju Velike Gorice te javnih zgrada na cijelom administrativnom području toga grada. 

Nakon provedenih analiza, u veljači 2021. godine puštena je u rad prva sunčana elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na krovu OŠ Novo Čiče, javlja Grad Velika Gorica. 

Cilj projekta Velika Gorica Solarni grad – Odbrojavanje je korištenje Sunčeve energije za proizvodnju električne energije u javnim gradskim zgradama. Jer, tako se promovira korištenje obnovljivih izvora i počinje tranzicija toga grada u smjeru ugljične neutralnosti kroz podizanje razine svijesti građana o potrebi ulaganja upravo u obnovljive izvore.

 

Povoljna orijentacija 

"Sunčane elektrane za proizvodnju električne iz Sunčeve energije bit će postavljene na 22 javne zgrade na administrativnom području Velike Gorice – osnovnim školama, dječjim vrtićima, društvenim domovima, sportskim objektima…kako bi sva područja bila jednako zastupljena neovisno radi li se o objektima u središnjem naselju ili su ona u ruralnim područjima grada. U sklopu projekta posebna pažnja posvetit će se promidžbi obnovljivih izvora kod mladih građana (vrtićke i školske dobi) s obzirom na to da će oni na primjeru zgrade u kojoj borave svakodnevno moći povezati teoriju s praksom", objavljeno je na stranicama Grada Velike Gorice

Provedbom ovog projekta iskorišteni su potencijali velike većine zgrada u gradskom vlasništvu kod kojih postoji krovna površina povoljne orijentacije te gdje je krovište u zadovoljavajućem građevinskom stanju. Postavljanjem sunčanih elektrana na zgradama u projektu, taj grad odbrojava objekte na putu prema krajnjem cilju solarizacije svih objekata u svojem vlasništvu, s obzirom na to da ostaju samo one zgrade koje su predviđene za provedbu energetske obnove u narednom razdoblju te na kojima je potrebno ojačati krovnu konstrukciju.

power and energy masters